Меню
Остання редакція: 28 квітня 2021

Відбувся захист дисертації аспіранта кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності на здобуття наукового ступеня доктора філософії

27 квітня 2021 року в Уманському національному університеті садівництва на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.008 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність на тему «Інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств в контексті кліматичних змін» аспіранта кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Ігоря Ігоровича Смертенюка.

Атестація здобувача здійснювалась членами разової спеціалізованої вченої ради, утворення якої затверджено наказом МОН України від 19.03.2021 р. № 342.  До складу ради увійшли:

Голова ради:

1. Соколюк Сергій Юрійович, д.е.н., доцент, Уманський національний університет садівництва.

Рецензенти:

2. Петренко Наталія Олександрівна, д.е.н., професор, Уманський національний університет садівництва.

3. Кустріч Лілія Олександрівна, д.е.н., професор, Уманський національний університет садівництва.

Опоненти:

4. Єрмаков Олександр Юхимович, д.е.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

5. Столярчук Надія Миколаївна, к.е.н., Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».

При обговоренні дисертаційної роботи члени спеціалізованої вченої ради відзначили високий науковий рівень, фахові, ґрунтовні відповіді, інтелект та інтелігентність здобувача. На підставі результатів таємного голосування спеціалізованою вченою радою ДФ 74.844.008 одноголосно прийнято позитивне рішення щодо присудження Ігорю Ігоровичу Смертенюку наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. З матеріалами захисту дисертації можна ознайомитись на веб-сайті Уманського НУС в розділі «Разові спеціалізовані вчені ради».

Щиро вітаємо з успішним захистом дисертації та присудженням ступеня доктора філософії Ігоря Ігоровича Смертенюка та його наукового керівника – завідувача відділу інтелектуальної власності, комерціалізації та трансферу технологій, кандидата економічних наук, професора кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Уманського НУС Олександра Леонідовича Бурляя!

Бажаємо ніколи не зупинятися на досягнутих успіхах і постійно йти до своєї мети, втілювати всі свої творчі і наукові задуми! Зичимо наснаги у професійному зростанні та майбутніх наукових пошуках!

                          Оксана Тупчій, к.е.н, старший викладач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Останні новини

Відбувся круглий стіл на тему: «Програма отримання мікрогрантів для ведення підприємницької діяльності: процедура отримання та консультації щодо складання бізнес плану»Читати повністю

Відбувся круглий стіл на тему: «Програма отримання мікрогрантів для ведення підприємницької діяльності: процедура отримання та консультації щодо складання бізнес плану»

Читати повністю

Всі новини