Меню
Остання редакція: 12 червня 2023

Річне звітування аспірантів

08 червня відбувся розгляд і обговорення звітів за 2022-2023 н.р.  здобувачів освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Річна атестація в Уманському національному університеті садівництва проводиться систематично на засіданнях кафедри у форматі наукової доповіді.

Під час засідання кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здобувачі вищої освіти доктора філософії презентували звіти про виконання освітньої та наукової складових програми підготовки доктора філософії, власні наукові результати за тематикою досліджень, навчальні здобутки, участь у роботі наукових конференцій, публікації. Викладачі кафедри надали здобувачам рекомендації та поради із вдосконалення дослідницької роботи.