Меню
Остання редакція: 21 вересня 2021

Академічна доброчесність – основа наукових досліджень

Система забезпечення академічної доброчесності в Уманському національному університеті садівництва  є однією з базових складових надання  якісних  освітніх послуг. Вона визначає загальноприйняті світовою спільнотою стандарти здійснення освітньої та наукової діяльності здобувачами вищої освіти і співробітниками університету й створює середовище нульової терпимості до порушень академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин.

 При цьому особлива увага приділяється засадам академічної доброчесності при вивченні дисциплін: «Методологія наукових досліджень» - для здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ; «Методологія наукових досліджень в економіці» - для здобувачів третього рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка, а також  «Методологія та організація наукових досліджень» - для здобувачів цього ж рівня за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  й 072 Фінанси, банківська справа та страхування.  Саме тому, викладачем даних дисциплін -професором кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, к.е.н., Олександром БУРЛЯЄМ було  пройдено курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, підтвердженням чого виступає отриманий Сертифікат.

Здобуті теоретичні знання та практичні навички  сприятимуть підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти всіх рівнів.