Меню

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні, наукові та методичні вимоги у підготовці здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) за  спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  у галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Освітньо-професійна програма заснована на компетентнісному підході підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  у галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Програма орієнтована на практичне опанування навичок з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Орієнтується на сучасні наукові дослідження в галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, враховує специфіку роботи зазначеної сфери; базується на проектних та апробованих практичних результатах із врахуванням стану розвитку інновацій і перспектив їх використання та впровадження.

Останні новини

Всі новини