Меню
Остання редакція: 25 червня 2020

Вітаємо з успішним складанням комплексного екзамену за фахом та присвоєнням кваліфікації бакалавра!

17-19 червня відбулися комплексні екзамени за фахом для атестації здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету економіки і підприємництва Уманського національного  університету садівництва за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у відповідності з нормативними актами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Вчених рад університету та факультету.

Головою екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти був призначений доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, к.е.н. Коротєєв М.А.; членами екзаменаційної комісії – кандидати економічних наук, доценти кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Жарун О.В., Чернега І.І., та Непочатенко О.А.; секретарем екзаменаційної комісії − викладач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Бленда Н.О.

Іспит було проведено в онлайн режимі, відповідно до «Положенням про організацію поточного, семестрового контролю та проведення атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій в Уманському національному університеті садівництва», з використанням програмного забезпечення Zoom та системи управління навчанням Мооdlе.

До складання екзамену приступили 27 студентів денної та 9 студентів заочної форми навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», та 8 студентів ЗФН напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». Всім студентам було надано доступ до екзаменаційних білетів у вигляді 80 тестових питань різної складності у системі Moodle.

 Процес здачі іспиту відбувся на високому рівні. Студенти показали, що володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навиками з присвоєної кваліфікації.

Рішенням екзаменаційної комісії було ухвалено присвоїти кваліфікацію бакалавра з відповідних спеціальностей студентам-випускникам заочної та денної форм навчання.

Голова екзаменаційної комісії Коротєєв М.А., при оголошенні результатів комплексного екзамену за фахом шляхом відеозв’язку на відповідному електронному ресурсі Zооm, наголосив на тому, що отримання диплому бакалавра це тільки початок здобуття знань у необхідній сфері. Всі студенти, які бажають поглибити свій рівень знань та стати справжніми професіоналами можуть здобути освітній рівень магістра на факультеті економіки і підприємництва.

Професорсько-викладацький склад кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності бажає усім випускникам успіхів в усіх справах, невичерпної енергії та наполегливості. Хай ваші здобутки стануть стартовим майданчиком для успішної кар'єри та щасливого життя!

 

Наталія Бленда, викладач кафедри підприємництва,

 торгівлі та біржової діяльності