Меню
Остання редакція: 08 лютого 2022

Вітаємо колег з отриманням свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

Вітаємо авторський колектив – д.е.н., професора, декана факультету економіки і підприємництва Юлію Нестерчук, д.е.н., завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Сергія Соколюка, к.е.н., доцентів Олену Жарун та Олександра Непочатенка з отриманням свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру «Теорія економічного аналізу».

В навчальному посібнику «Теорія економічного аналізу» системно викладено історичні аспекти становлення та розвитку економічного аналізу, теоретичні засади предмета, методу, науково-методологічних основ його функціонування, організації та інформаційного забезпечення, різноманітних методів і мето­дик аналітичного дослідження господарських явищ і процесів та пошуку резервів покращання результатів діяльності підприємств. Зроблено акцент на методологічному забезпеченні практичних занять, визначенні обов’язкових питань для відпрацювання і самостійної роботи студентів. В посібнику передбачено тести для перевірки ступеня засвоєння матеріалу та практичних навичок.

Навчальний посібник  «Теорія економічного аналізу» є вагомою  науково-методичною працею, в якій акумульовано багаторічний досвід творчої роботи її авторів. Видання розраховане на широке коло науковців, викладачів, аспірантів та магістрантів вищих навчальних закладів економічного профілю, державних службовців, економістів-аналітиків та всіх тих, хто цікавиться проблемами економічної науки. 

Бажаємо подальшого натхнення і наукових досягнень!