Меню
Остання редакція: 22 лютого 2018

Відбувся успішний захист дипломних робіт спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

21-22 лютого 2018 року в Уманському НУС відбувся захист дипломних робіт студентів 6 курсу факультету економіки і підприємництва денної форми навчання спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ОР «Магістр».

До захисту дипломних робіт було допущено 18 студентів, які успішно виконали навчальний план. 

Представлені до захисту дипломні роботи були присвячені вивченню актуальних питань із забезпечення економічної безпеки підприємства, розвитку інноваційно-інвестиційної активності підприємства, підвищення ефективності збутової діяльності, конкурентоспроможності потенціалу підприємства та багато інших.

Результати захисту дипломних робіт

Показники

Значення

показників

Структура,

%

Рік випуску

2018

-

Оцінка:

 

 

- відмінно

8

44,4

- добре

9

50,0

- задовільно

1

5,6

Середній бал:

 

 

- поточної успішності

4,04

-

- захисту дипломних робіт

4,39

-

 Високий рівень захисту дипломних робіт показали: Бондаренко Ігор Валентинович, Галицька Альона Олександрівна, Горбатюк Тетяна Олександрівна, Граділенко Наталія Віталіївна, Дубина Марина Юріївна, Лебідь Вадим Миколайович, Марьєнко Алла Анатоліївна, Чичук Вікторія Володимирівна.

Рішенням екзаменаційної комісії кваліфікація магістра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності присвоєна 18 студентам-випускникам. Диплом з відзнакою отримали студенти: Галицька Альона Олександрівна, Горбатюк Тетяна Олександрівна, Граділенко Наталія Віталіївна, Дубина Марина Юріївна.

Результати роботи екзаменаційної комісії показали, що професорсько-викладацький склад Уманського національного університету садівництва готує висококваліфікованих магістрів з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навиками з присвоєної кваліфікації.

Професорсько-викладацький склад кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності бажає усім випускникам максимально реалізувати свій потенціал у практичній роботі.

                                                            Оксана Тупчій, секретар екзаменаційної комісії, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

З ювілеєм, наше славне місто, тебе вітає урочисто Уманський національний університет садівництва!