Меню
Остання редакція: 03 квітня 2023

МІЖНАРОДНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗВО НА ТЕМУ: «ТРАНСФЕР ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ»

У період з 20.03.2023 року по 27.03.2023 року професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, доктор економічних наук Інна ЧЕРНЕГА та викладач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, доктор філософії з економіки Наталія БЛЕНДА були учасниками Міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) наукових, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на тему: «Трансфер освітніх технологій в країнах Європейського союзу та Україні». Підвищення кваліфікації, організоване ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян»,  проходило у м. Люблін, Республіка Польща у дистанційній формі.

Мета заходу: «Трансфер освітніх технологій в країнах Європейського Союзу та Україні» – звернути увагу освітян на питання впровадження трансферу освітніх технологій в навчальний процес закладів вищої освіти України ґрунтуючись на досвіді країн Європейського Союзу.

Напрями підвищення кваліфікації:

Тема 1. Сучасні освітні технології. Сутність, класифікації, ефективність.

Тема 2. Освітні технології (навчання в цифровому суспільстві).

Тема 3. Управління трансфером освітніх технологій в країнах ЄС.

Тема 4. Використання трансферу технологій в освіті.

Тема 5. Управління трансфером освітніх технологій в Україні.

Тема 6. Роль трансферу технологій в освіті.

Тема 7. Потенціал трансферу технологій.

Тема 8. Трансфер технологій у XXI столітті.

Тривалість/обсяг: 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС).

Під час проходження підвищення кваліфікації учасники розвинули професійні компетентності, набули нових навичок комунікації та змогли познайомитися з досвідом роботи колег із різних регіонів України та держав Європейського Союзу щодо використання трансферу освітніх технологій в освітньому процесі.

Набуті знання допоможуть розширити спектр навчальних інструментів, які можна використовувати в освітній діяльності. Набуті компетентності допоможуть побудувати власну траєкторію роботи зі здобувачами освіти використовуючи сучасні онлайн-методи та прийоми розвитку креативного, критичного та логічного мислення.

 

         професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, доктор економічних наук Інна ЧЕРНЕГА