Меню
Остання редакція: 23 квітня 2020

Онлайн секційне засідання студентської інтернет-конференції на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Уманського НУС є залучення студентів до наукових досліджень. В цьому році карантинні заходи внесли корективи в наше життя, тому секційне засідання Всеукраїнської наукової студентської інтернет-конференції на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності відбулося 23 квітня в режимі онлайн та було приурочене 120-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі землеробства С.С. Рубіна.

Керівник секції – к.е.н., доцент Соколюк С.Ю.

Керівник студентського наукового гуртка – к.е.н., Семенда О.В.

Староста гуртка – студентка 31 пт групи Поштарюк І.С.

До доповідей були залучені  студенти-магістри та студенти молодших курсів з доповідями та презентаціями про соціально-економічні проблеми вітчизняних підприємств, проблеми розвитку управління підприємствами, впливу глобалізаційних процесів у світі на економіку України та ін. актуальні проблеми сучасного аграрного виробництва за предметом дослідження.

Найкращими визнано доповіді студентів:

І місце

-          Якубовська Д.В. (21 к-пт група) Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності виробництва зерна

Керівник – к.е.н., доцент Соколюк С.Ю.

ІІ місце

-          Шептицька А.В.(11 м-пт група)  Вплив чинників на конкурентоспроможність аграрних підприємств регіону

Керівник – к.е.н., доцент Жарун О.В.

-          Луценко Н.В. (41 пт група) Оцінка розвитку та ефективності функціонування галузі свинарства у ПСП «Канюківське» Жашківського району Черкаської області

 Керівник – к.е.н., доцент Коротєєв М.А

ІІІ місце  

-          Мерзескул А.С.(31 пт група) Використання ресурсного потенціалу в процесі аграрного виробництва

Керівник – к.е.н., доцент Семенда О.В.

-          Зайчук Є.О. (31 пт група) Проблеми та шляхи реалізації ринку земель сільськогосподарського призначення

Керівник – к.е.н., професор Семенда Д.К.

На основі проведеної роботи секції підприємництва, торгівлі та біржової діяльності рекомендовано:

1. Схвалити всі представлені доповіді.

2. Студентам, доповіді яких визнані кращими, викласти матеріали своїх досліджень у вигляді статей з опублікуванням їх у збірнику студентських наукових праць.

3. Продовжити дослідження і використати оприлюднені результати при написанні магістерських робіт.

Бажаємо успіхів студентам-випускникам у завершенні їх наукових досліджень та захисті магістерських робіт, а студентам молодших курсів – досягнення високих результатів у навчанні, плідної роботи та продовження наукових досліджень.

 

Керівник наукового гуртка:

Олена Семенда, к.е.н., доцент кафедри підприємництва,

торгівлі та біржової  діяльності