Меню
Остання редакція: 10 листопада 2020

Спільна лекція для здобувачів освітнього рівня «Доктор філософії» за спеціальністю 051 «Економіка»

Повноцінна підготовка висококваліфікованих фахівців у національній системі вищої освіти передбачає залучення в освітній процес стейкхолдерів із числа потенційних  роботодавців. Для виконання даної вимоги в рамках реалізації освітньо-наукової програми «Доктор філософії» зі спеціальності 051 «Економіка» 9 листопада 2020 р. професором кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Бурляєм О.Л.і  директором Європейського університету (Уманська філія), кандидатом фізико-математичних наук, доцентом. Дяконом Валерієм Миколайовичем була проведена спільна лекція для студентів 11дф-е групи. Тема лекції «Інформаційне забезпечення наукових досліджень» (змістовий модуль № 6).  

Розпочав лекційне заняття Бурляй О.Л. Він ознайомив присутніх із значенням поняття  наукова інформація та її роллю в проведенні наукових досліджень, проанонсував існуючі на даний час джерела  та способи пошуку інформації., використання  спеціальної економічної та нормативно - довідкової літератури,  статистичних щорічників,  озвучив методики  роботи з літературними джерелами.

Другу половину лекції провів Дякон В.М., розкриваючи аспірантам особливості збору та обробки цифрових матеріалів, вимоги, які висуваються  до них та  необхідність перевірки. Як практик, чудово обізнаний із тонкощами проведення аналізу нагромаджених матеріалів, економічними, соціальними та екологічними проблемами розвитку виробництва, Дякон В.М. на прикладі  міста Умань пояснив  всю складність підведення до співставних одиниць виміру різновекторних показників сталого розвитку, обґрунтував набір умов та факторів, що дозволяють досягти даної мети.

Лекційне заняття пройшло в діловій атмосфері. В ході його проходження аспіранти ставили лекторам запитання стосовно застосування методів обробки первинної інформації по темах своїх досліджень, ділилися  міркуваннями з приводу тих чи інших аспектів теми, брали участь у дискусії, що вказує на їх високу зацікавленість темою змістового модуля.

Проведення заняття у формі спільної лекції підтвердило свою високу продуктивність та вкотре довело необхідність його використання в освітньому процесі.