Меню

Наукова діяльність

Тематика наукової роботи:

- Нестерчук Юлія Олександрівна – д.е.н., професор, декан факультету економіки і підприємництва; «Розвиток інтеграційних процесів в аграрно-промисловому виробництві»;

- Соколюк Сергій Юрійович – д.е.н., доцент, завідувач  кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; «Гармонізація інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору в умовах інституційних змін»

- Чернега Інна Іванівна – д.е.н., доцент «Управління соціально-економічним механізмом підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України»

-  Семенда Дмитро Костянтинович – к.е.н., професор; «Розвиток ресурсного потенціалу підприємств аграрної сфери»;

- Бурляй Олександр Леонідович – к.е.н., професор «Інноваційно-інвестиційний розвиток сільськогосподарського  виробництва»;

- Коротєєв Микола Анатолійович – к.е.н., доцент «Розвиток диверсифікації підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки»

- Жарун Олена Володимирівна – к.е.н., доцент «Розвиток інвестиційної діяльності у сільськогосподарських підприємствах України в умовах євроінтеграції»

- Непочатенко Олександр Анатолійович – к.е.н., доцент «Забезпечення ефективного функціонування підприємств аграрної сфери в умовах глобалізації та євроінтеграційних процесів»

- Семенда Олена Всеволодівна – к.е.н., доцент «Роль аграрного підприємництва в соціально-економічному розвитку регіонів в умовах бюджетної децентралізації »

- Тупчій Оксана Сергіївна – к.е.н., доцент «Розвиток інтенсивного садівництва у сільськогосподарських підприємствах»

- Бленда Наталія Олександрівна – викладач «Формування стратегії розвитку продовольчого комплексу»

 

Останні новини

Всі новини