Меню
Остання редакція: 08 лютого 2022

Наукові гуртки

Студентський науковий гурток

«Підприємництво в соціально-економічному розвитку суспільства»

З метою формування професійної компетенції у студентів під час наукових гуртків будуть проведені зустрічі з практиками, де вони будуть ділитися своїм професійним та життєвим досвідом.

Члени Гуртка регулярно проводять засідання, в тому числі і виїзні. План роботи гуртка розробляється його керівником за погодженням з старостою і завідувачем кафедри.  На засіданнях Гуртка розглядаються питання: навчання студентів основам методики ведення наукового дослідження, обговорюються результати наукової праці членів гуртка (наукові статті, реферати й конкурсні роботи й т.ін.); обговорення наукових робіт, які рекомендуються до друку.

Наприкінці навчального року підводиться загальний підсумок роботи студентського наукового гуртка та складається звіт про проведену роботу Гуртка.

 Метою діяльності Гуртка є виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, поглиблене вивчення студентами окремих дисциплін, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, розширення професійного світогляду.

 Основними завданнями Гуртка є:

 - сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів з спеціальності «підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

- організація науково-дослідної роботи студентів;

- створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;

- залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;

- сприяння участі студентів у міжнародних проектах, програмах навчання і стажування за кордоном;

- апробація результатів науково-дослідної роботи студентів на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових виданнях;

- налагодження     зв’язків      з        іншими      студентськими науковими організаціями, об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях.

 

 

 

 

 

 

Матеріали

Останні новини

Секційне засідання Всеукраїнської студентської наукової конференції на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльностіЧитати повністю

Секційне засідання Всеукраїнської студентської наукової конференції на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Читати повністю

Всі новини