Меню
Остання редакція: 05 лютого 2021

Наукові гуртки

Студентський науковий гурток

«Підприємництво в соціально-економічному розвитку суспільства»

На 2020-2021 н.р. заплановано 10 засідань наукового студентського гуртка. До доповідей будуть залучені  студенти-магістри та студенти 41-пт, 21 к-пт групи з повідомленнями про соціально-економічні проблеми вітчизняних підприємств, проблеми розвитку управління підприємствами, та ін. актуальні проблеми сучасного розвитку підприємництва за предметом дослідження. Крім того, з метою формування професійної компетенції у студентів під час наукових гуртків будуть проведені зустрічі з практиками, де вони будуть ділитися своїм професійним та життєвим досвідом.

Члени Гуртка регулярно проводять засідання, в тому числі і виїзні. План роботи гуртка розробляється його керівником за погодженням з старостою і завідувачем кафедри.  На засіданнях Гуртка розглядаються питання: навчання студентів основам методики ведення наукового дослідження, обговорюються результати наукової праці членів гуртка (наукові статті, реферати й конкурсні роботи й т.ін.); обговорення наукових робіт, які рекомендуються до друку.

Наприкінці навчального року підводиться загальний підсумок роботи студентського наукового гуртка та складається звіт про проведену роботу Гуртка.

 Метою діяльності Гуртка є виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, поглиблене вивчення студентами окремих дисциплін, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, розширення професійного світогляду.

 Основними завданнями Гуртка є:

 - сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів з спеціальності «підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

- організація науково-дослідної роботи студентів;

- створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;

- залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;

- сприяння участі студентів у міжнародних проектах, програмах навчання і стажування за кордоном;

- апробація результатів науково-дослідної роботи студентів на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових виданнях;

- налагодження     зв’язків      з        іншими      студентськими науковими організаціями, об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях.

 

 

 

 

 

 

Останні новини

ОГОЛОШЕННЯ!Читати повністю

ОГОЛОШЕННЯ!

25 лютого 2021 року буде проведено науковий семінар «Актуальні проблеми АПК» на тему «Зайнятість населення та її регулювання» з використанням платформи Google meet.

Читати повністю

Відбувся фаховий семінар із попередньої експертизи дисертаційної роботиЧитати повністю

Відбувся фаховий семінар із попередньої експертизи дисертаційної роботи

19 лютого 2021 р. проведено фаховий семінар із попередньої експертизи дисертаційної роботи Смертенюка Ігоря Ігоровича на тему: «Інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств в контексті кліматичних змін» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Читати повністю

ОГОЛОШЕННЯ!Читати повністю

ОГОЛОШЕННЯ!

ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАСІДАННЯ ФАХОВОГО СЕМІНАРУ НА БАЗІ КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (засідання відбудеться з використанням платформи Google meet, код доступу https://meet.google.com/vim-aysu-qha)

Читати повністю

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботуЧитати повністю

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу

Відповідно до наказу № 01-06/217 від 16.12.2020 року по Уманському національному університету садівництва з проведення І туру Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році переможцями І туру Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу за напрямом економіка сільського господарства і АПК; підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Читати повністю

Всі новини