Меню
Остання редакція: 05 лютого 2021

Наукові гуртки

Студентський науковий гурток

«Підприємництво в соціально-економічному розвитку суспільства»

На 2020-2021 н.р. заплановано 10 засідань наукового студентського гуртка. До доповідей будуть залучені  студенти-магістри та студенти 41-пт, 21 к-пт групи з повідомленнями про соціально-економічні проблеми вітчизняних підприємств, проблеми розвитку управління підприємствами, та ін. актуальні проблеми сучасного розвитку підприємництва за предметом дослідження. Крім того, з метою формування професійної компетенції у студентів під час наукових гуртків будуть проведені зустрічі з практиками, де вони будуть ділитися своїм професійним та життєвим досвідом.

Члени Гуртка регулярно проводять засідання, в тому числі і виїзні. План роботи гуртка розробляється його керівником за погодженням з старостою і завідувачем кафедри.  На засіданнях Гуртка розглядаються питання: навчання студентів основам методики ведення наукового дослідження, обговорюються результати наукової праці членів гуртка (наукові статті, реферати й конкурсні роботи й т.ін.); обговорення наукових робіт, які рекомендуються до друку.

Наприкінці навчального року підводиться загальний підсумок роботи студентського наукового гуртка та складається звіт про проведену роботу Гуртка.

 Метою діяльності Гуртка є виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, поглиблене вивчення студентами окремих дисциплін, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, розширення професійного світогляду.

 Основними завданнями Гуртка є:

 - сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів з спеціальності «підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

- організація науково-дослідної роботи студентів;

- створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;

- залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;

- сприяння участі студентів у міжнародних проектах, програмах навчання і стажування за кордоном;

- апробація результатів науково-дослідної роботи студентів на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових виданнях;

- налагодження     зв’язків      з        іншими      студентськими науковими організаціями, об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях.

 

 

 

 

 

 

Останні новини

Започатковано нову, перспективну освітньо-професійну програму  другого рівня вищої освіти (магістр) спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – «АГРАРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА АГРОТРЕЙДИНГ»Читати повністю

Започатковано нову, перспективну освітньо-професійну програму другого рівня вищої освіти (магістр) спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – «АГРАРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА АГРОТРЕЙДИНГ»

Читати повністю

Всі новини