Меню
Остання редакція: 16 грудня 2020

Відбувся успішний захист кваліфікаційних робіт магістра спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

14-15 грудня 2020 року в Уманському НУС відбувся захист кваліфікаційних робіт магістра студентів 2 курсу факультету економіки і підприємництва денної форми навчання спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ОР «Магістр».

До захисту кваліфікаційних робіт магістра було допущено 13 студентів, які успішно виконали навчальний план. 

Представлені до захисту кваліфікаційні роботи магістра були присвячені вивченню актуальних питань із забезпечення підвищення ефективності збутової діяльності, розвитку інноваційно-інвестиційної активності підприємства, конкурентоспроможності потенціалу підприємства та багато інших.

Результати захисту кваліфікаційних робіт магістра

Показники

Значення

показників

Структура,

%

Рік випуску

2020

100,0

Оцінка:

 

 

- відмінно

8

61,5

- добре

5

38,5

- задовільно

-

-

Середній бал:

 

 

- поточної успішності

4,26

-

- захисту кваліфікаційних робіт магістра

4,62

-

        Високий рівень захисту кваліфікаційних робіт магістра показали: Друзь Катерина Станіславівна, Мельник Милана Олександрівна, Насальський Вадим Романович, Неганова Анастасія Віталіївна, Пустовіт Олена Петрівна, Резнік Володимир Валерійович, Чернобаєва Тетяна Петрівна, Шептицька Анна Василівна.

Рішенням екзаменаційної комісії кваліфікація магістра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності присвоєна 13 студентам-випускникам. Диплом з відзнакою отримали студенти: Друзь Катерина Станіславівна, Насальський Вадим Романович, Резнік Володимир Валерійович, Шептицька Анна Василівна.

Результати роботи екзаменаційної комісії показали, що професорсько-викладацький склад Уманського національного університету садівництва готує висококваліфікованих магістрів з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навиками з присвоєної кваліфікації.

Професорсько-викладацький склад кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності бажає усім випускникам максимально реалізувати свій потенціал у практичній роботі.

                                                            Оксана Тупчій, секретар екзаменаційної комісії, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності