Меню

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні, наукові та методичні вимоги у підготовці магістрів за освітньою-професійною програмою 232 «Економіка соціального забезпечення» галузі знань 23 «Соціальна робота».

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення» розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», від 30.12.2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», Стандарту вищої освіти за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 «Соціальна робота» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України № 734 від 24.05.2019 р.

Освітньо-професійна програма заснована на компетентнісному підході підготовки магістрів за освітньою-професійною програмою 232 «Економіка соціального забезпечення» галузі знань 23 «Соціальна робота».

Останні новини

Онлайн-лекція наукового співробітника галузі центру підприємництва та технологій Sutardja, Інженерного коледжу Каліфорнійського університету RICK RASMUSSEN на тему: «Entrepreneurial Frameworks»Читати повністю

Онлайн-лекція наукового співробітника галузі центру підприємництва та технологій Sutardja, Інженерного коледжу Каліфорнійського університету RICK RASMUSSEN на тему: «Entrepreneurial Frameworks»

Читати повністю

Всі новини