Меню
Остання редакція: 05 січня 2022

Вітаємо переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Відповідно до наказу ректора Уманського національного університету садівництва № 01-06/221 від 10.12.2021 р. «Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році» з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання та активізації науково-дослідної роботи студентів університету на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності проведено І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямів економіка сільського господарства та АПК і підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Для участі у конкурсі було подано 10 студентських наукових робіт, підготованих здобувачами вищої освіти рівнів «бакалавр» та «магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Представлені на конкурс роботи виконані на актуальну тематику присвячену проблемам ефективного функціонування підприємницьких, торгівельних структур, забезпечення сталого розвитку суб’єктів агропромислового виробництва.

Розгляд та рецензування студентських наукових робіт проводила конкурсна комісія у складі: голова комісії Нестерчук Ю.О. – д.е.н., професор, декан факультету економіки і підприємництва, члени комісії: Соколюк С.Ю. ­ д.е.н., доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Семенда Д.К. ­ к.е.н., професор, Бурляй О.Л. ­ к.е.н., професор, Коротєєв М.А. ­ к.е.н., доцент, Жарун О.В. ­ к.е.н., доцент, Бленда Н.О ­ доктор філософії з економіки.

Рішенням конкурсної комісії переможцями І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямів економіка сільського господарства та АПК і підприємництво, торгівля та біржова діяльність визначено:

І місце ­ Безверхня Дарія Сергіївна, 31-пт група – науковий керівник к.е.н., доцент Коротєєв М.А.;

IІ місце ­ Гончарук Аліна Петрівна, 31-пт група – науковий керівник к.е.н., доцент Жарун О.В.;

ІІІ місце ­ Зайчук Дар’я Ігорівна, 41-пт група – науковий керівник д.е.н., доцент Чернега І.І.

Переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за рішенням конкурсної комісії рекомендовано до участі в II турі конкурсу у базових закладах вищої освіти України. Вітаємо переможців та їх наукових керівників і зичимо подальших наукових здобутків!

доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Микола Коротєєв