Меню

Практична підготовка студентів

Практична підготовка – обов'язковий компонент освітньо-професійної підготовки, що має на меті інтегрування теоретичних знань і практичних умінь і навичок студентів в єдиному процесі.

Сучасною освітою визначаються такі основні напрямки практичної підготовки студентів: аудиторна, навчальна, виробнича.

Під час аудиторної (семінарські та практичні занятя) студенти детально розглядають окремі теоретичні положення навчальної дисципліни, формують вміння і навички їх практичного застосування шляхом виконання індивідуальних та колективних завдань:

  • робота з правовими джерелами;
  • розгляд документів з різних напрямків правової роботи державних органів влади регіону, приватних підприємств, судових справ тощо;
  • набуття уміння висловлювати й аргументувати власні думки та критично аналізувати аргументи опонентів;
  • моделювання виробничих ситуацій;
  • розв'язування задач з використанням даних реально існуючих підприємств (ТОВ « Агросвіт», ПП «Віта-Колос», СВК «Нива», СПОТ « Відродження», СТОВ «Урожай» ФГ Агрофірма « Базис», ПСП «Відродження», ТОВ « Берестівець», СТОВ "Победа», ПСП « Маяк», ТОВ "Краснопілка", СФГ « Перемога», ТОВ "Шпола-Агро Індастрі», ДП НДГ "Родниківка", Верхняцька дослідно-селекційна станція, ПП «Дмитрушки»);
  • перегляд навчальних відеофільмів.

Останні новини

Всі новини