Меню
Остання редакція: 22 лютого 2021

Відбувся фаховий семінар із попередньої експертизи дисертаційної роботи

На виконання рішення Вченої ради Уманського НУС (протокол № 4 від 28 грудня 2020 року) на базі кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 19 лютого 2021 р. проведено фаховий семінар із попередньої експертизи дисертаційної роботи Смертенюка Ігоря Ігоровича на тему: «Інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств в контексті кліматичних змін» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Уманського НУС Бурляй Олександр Леонідович. Тему дисертації затверджено «26» жовтня 2017 р. на засіданні Вченої ради Уманського національного університету садівництва, протокол №  2. Робота виконана на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Уманського національного університету садівництва.

У роботі фахового семінару взяли участь 19 фахівців-експертів з числа компетентних учених Уманського національного університету садівництва зі спеціальності, які активно проводять наукову роботу, досліджують питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи здобувача. Головою фахового семінару  призначено Соколюка Сергія Юрійовича, завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,  доктора економічних наук, доцента. У зв’язку з карантинними обмеженнями засідання семінару проводиться дистанційно з використанням сервісу Google Meet.

Дисертант Смертенюк Ігор Ігорович у своїй доповіді виклав  основні результати проведених досліджень, акцентувавши увагу на положеннях, що містят­ь елементи наукової новизни, мають теоретичне та практичне значення для розв’язання конкретного наукового завдання - обґрунтування нових та удосконалення існуючих теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств в контексті кліматичних змін.

На запитання членів фахового семінару щодо змісту викладеного матеріалу та основних положень дисертації Смертенюк Ігор Ігорович дав ґрунтовні, аргументовані відповіді.

З висновком про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Смертенюка Ігоря Ігоровича виступили рецензенти: Кустріч Лілія Олександрівна – доктор економічних наук, професор, доцент кафедри менеджменту Уманського НУС та Петренко Наталія Олександрівна  –  доктор економічних наук, професор, завідувач  кафедри публічного управління та адміністрування Уманського НУС, які поряд із позитивною характеристикою вказали на наявні недоліки та дискусійні положення дисертаційної роботи.

Загальну схвальну оцінку дисертаційної роботи Смертенюка І.І., поряд із критичними зауваженнями та пропозиціями, висловили члени фахового семінару, які взяли участь у обговоренні: доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Соколюк Сергій Юрійович, доктор економічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Чернега Інна Іванівна, кандидат економічних наук, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Семенда Дмитро Констянтинович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки Костюк Віра Степанівна.

З характеристикою наукової зрілості здобувача виступив науковий керівник:  кандидат економічних наук, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Уманського НУС Бурляй Олександр Леонідович.

Заслухавши та обговоривши доповідь Смертенюка Ігоря Ігоровича, а також за результатами попередньої експертизи представленої дисертації фаховим семінаром  кафедри  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ухвалено рішення рекомендувати дисертацію Смертенюка Ігоря Ігоровича на тему: «Інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств в контексті кліматичних змін» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

Микола Коротєєв, секретар фахового семінару, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності