Меню
Остання редакція: 28 листопада 2021

ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ ІЗ ЗАКОРДОННИМИ ПАРТНЕРАМИ

При реалізації освітніх програм за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» активно використовується прогресивна практика проведення спільних занять з провідними закордонними науковцями та викладачами. Це дозволяє поєднати й презентувати здобувачам вищої освіти найкращий світовий і вітчизняний досвід з тематики навчальних дисциплін.

25 листопада 2021 р. відбулась спільна лекція доктора Маріоли Шевчик-Яроцької, викладача кафедри економіки та фінансів  Мазовецького державного університету в Плоцьку (Польща) та  доктора економічних наук, професора Руслана Мудрака в рамках викладання дисципліни «Макроекономіка»  для студентів факультету економіки та підприємництва,  в тому числі й для здобувачів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

В межах вивчення теми «Макроекономічна нестабільність» професор Руслан Мудрак розкрив теоретичні аспекти нестабільності розвитку макроекономіки, зосередив увагу на інфляції, безробітті. 

Доктор Маріола Шевчик-Яроцька, на прикладі Польщі, висвітлила питання зайнятості та безробіття, зокрема, зосередивши увагу на особливостях працевлаштування в своїй країні, фінансових та інших ризиках для незадекларованих працівників. Лектор охарактеризувала вплив такого  явища на здатність досягнення повної і продуктивної зайнятості, а також загалом на макроекономічну ситуацію в країні. 

Проведена спільна лекція викликала зацікавленість не лише здобувачів, а й науково-педагогічних працівників факультету, які також мали нагоду долучитися до заняття, ознайомитись з практикою спільного викладання та отримати новий досвід.

 

Олена Жарун, доцент кафедри, гарант ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти