Меню
Остання редакція: 23 квітня 2021

Секційне засідання Всеукраїнської наукової студентської Інтернет-конференції на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Одним із пріоритетних напрямів освітнього процесу в Уманському НУС є активне залучення студентів до проведення наукових досліджень та участь здобувачів вищої освіти у різноманітних наукових заходах. Традиційним є проведення в університеті наукових студентських конференцій учасники яких мають можливість презентувати власні наукові здобутки, обговорити їх результати та означити перспективи подальшого наукового пошуку. На кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Уманського НУС 22 квітня 2021 р. проведено секційне засідання Всеукраїнської наукової студентської Інтернет-конференції, приуроченої 150-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі бджільництва Іполіта Івановича Корабльова. У зв’язку з карантинними обмеженнями секційне засідання проходило дистанційно з використанням сервісу для відеокоференцій Zoom.

Керівник секції – к.е.н., доцент Соколюк С.Ю.

Керівник студентського наукового гуртка – к.е.н., доцент Коротєєв М.А.

Староста гуртка – студентка 41-пт групи Поштарюк І.С.

У роботі конференції взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр». Доповіді учасників конференції були присвячені актуальним проблемам забезпечення сталого та ефективного розвитку підприємницьких  структур, підвищення рівня їх конкурентоспроможності, обґрунтуванню напрямів інноваційного розвитку бізнесу, удосконаленню організаційно-економічного механізму функціонування підприємств та ін. важливим соціально-економічним аспектам розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в Україні. У виступах студенти продемонстрували ґрунтовні теоретичні знання та володіння сучасними методами наукових досліджень, вміння вдало презентувати, логічно викладати та аргументовано обстоювати одержані результати.

Заслухавши і обговоривши доповіді всіх учасників, найкращими визнано:

І місце

-          Пароконна О.С. (11м-пт група). Напрями інноваційного розвитку рослинництва, як метод зниження собівартості.

Керівник – д.е.н., доцент Соколюк С.Ю.

ІІ місце

-          Калюжний Д.Т. (11м-пт група). Теоретичні основи економічного механізму виробництва зерна кукурудзи.

Керівник – к.е.н., професор Семенда Д.К.

-          Ключник Н.М. (11м-пт група). Економічна ефективність виробництва зерна у СТОВ «Чигиринська аграрна компанія».

Керівник – к.е.н., доцент Жарун О.В.

ІІІ місце  

-          Безверхня Д.С. (21-пт група). Шляхи збільшення прибутку підприємства.

Керівник – к.е.н., доцент Жарун О.В.

-          Гончарук А.П. (21-пт група). Шляхи зниження собівартості сільськогосподарської продукції.

Керівник – к.е.н., доцент Жарун О.В.

-          Палайчук Д.О. (21-пт група). Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Керівник – к.е.н., доцент Жарун О.В.

За результатами роботи секції підприємництва, торгівлі та біржової діяльності рекомендовано:

1. Схвалити всі представлені доповіді.

2. Студентам, доповіді яких визнані кращими, викласти матеріали своїх досліджень у вигляді статей з опублікуванням їх у збірнику студентських наукових праць.

3. Продовжити дослідження і використати оприлюднені результати при написанні курсових та кваліфікаційних робіт.

Бажаємо студентам успіхів у навчанні, творчої наснаги, нових перемог та наукових звершень.

 

Керівник наукового гуртка:

Микола Коротєєв, к.е.н., доцент кафедри підприємництва,

торгівлі та біржової  діяльності

 

Останні новини

Всі новини