Меню
Остання редакція: 01 червня 2018

Завершено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

1 червня 2018 р. завершила роботу експертна комісія. Під час акредитаційної експертизи з метою оцінки якості підготовки бакалаврів з управління персоналом та економіки праці комісією була проведена комплексна перевірка залишкових знань студентів четвертого курсу денної форми навчання. Контрольні заміри залишкових знань проводили з використанням пакетів комплексних контрольних робіт.

Комісія також перевірила навчально-методичне забезпечення дисциплін навчального плану освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» на випусковій кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та інших кафедрах, що забезпечують його виконання.

Голова комісії, д.е.н., професор Колот А.М. та член комісії, к.е.н., доцент Ачкасова О.В. дали позитивну оцінку роботі колективу випускової кафедри та факультету економіки і підприємництва й відзначили, що в Уманському національному університеті садівництва витримані всі кадрові та технологічні вимоги (щодо навчально-методичного, кадрового, наукового та матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності) для акредитації підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці».