Меню
Остання редакція: 14 лютого 2020

ФАХОВИЙ СЕМІНАР КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

14 лютого 2020 року на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності відбувся фаховий семінар для попередньої експертизи дисертаційної роботи Новицького Ігоря Валерійовича на тему: «Механізми інтегрованого розвитку підприємств зернопродуктового підкомплексу» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Для забезпечення належного рівня експертизи було залучено до участі у фаховому семінарі фахівців-експертів з числа компетентних учених зі спеціальності, у тому числі 9 докторів економічних наук, які активно проводять наукову роботу, досліджують питання пов’язані з темою дисертаційної роботи здобувача.

Новицький Ігор Валерійович вміло ознайомив учасників семінару зі змістом та основними положеннями дисертації, дав вичерпні відповіді на запитання.

Науковий керівник дисертанта – доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки і підприємництва Нестерчук Юлія Олександрівна, оголосила позитивний висновок.

Рецензенти доктор економічних наук, професор кафедри обліку і оподаткування Уланчук Володимир Семенович та кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу Харенко Андрій Олександрович, відмітивши позитивні сторони роботи, дали пропозиції щодо удосконалення та доопрацювання певних позицій у роботі.

У публічному обговоренні дисертації взяли участь:

- доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу Пенькова Оксана Георгіївна;

- кандидат економічних наук, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Семенда Дмитро Костянтинович;

- кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Соколюк Сергій Юрійович;

- кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Коротєєв Микола Анатолійович та інші учасники семінару.

Після прикінцевого слова дисертанта всі члени семінару одноголосно прийняли рішення рекомендувати дисертаційну роботу до подальшого проходження захисту в спеціалізованій раді.

Доцент кафедри підприємництва, торгівлі та

біржової діяльності Олена Семенда