Меню
Остання редакція: 18 листопада 2021

Гостьова лекція - актуальна форма інтернаціоналізації освітньої діяльності

На засадах співпраці між Уманським національним університетом садівництва та  Мазовецького державного університету у Плоцьку (Польща)  та активізації міжнародної студентської академічної мобільності 17 листопада 2021 р. року для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету економіки і підприємництва  було проведено гостьову онлайн-лекцію з дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі» на тему: «Econometric modelling of cyclical components of telecommunications services usage». Лектором виступив Павло Качмарчик – декан факультету суспільних наук Мазовецького державного університету у Плоцьку (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku).

Слухачами гостьової лекції, що проводилась за сприяння Центру міжнародної освіти та співпраці, стали здобувачі спеціальностей 051 Економіка, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг.

Лектор, використовуючи для комунікації англійську мову, виклав основні переваги застосування оптимізаційних економетричних моделей, які дозволяють вивчати поведінку об'єкту моделювання при різних значеннях параметрів, прогнозуючи характер її змін з аналізу математичної моделі.  

Прогресивний, інноваційний формат проведення гостьової лекції, її високий теоретико-практичний, методичний рівень, безумовно, сприятиме не лише підвищенню рівня фахової підготовки, а удосконаленню мовних компетентностей здобувачів.