Меню

Семенда Дмитро Костянтинович

Семенда Дмитро Костянтинович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: професор
Звання та нагороди: заслужений працівник сільського господарства України
Посада: професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Контактний телефон: (04744) 3-87-89
Email: kaf_pt@udau.edu.ua; unuspidpruemnutstvo@gmail.com

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИКЛАДАЧА

Науковий ступінь:  кандидат економічних наук (диплом КН 002767 від  16.06.1993 р.)

Тема кандидатської дисертації: Формування ресурсного потенціалу в тваринницьких галузях сільського господарства в умовах багатоукладної економіки

Вчене звання: доцент кафедри економіки (атестат ДЦ 004573 від  18.04.2002 р.); професор кафедри економіки (атестат 12ПР № 007240 від 10 листопада 2011 р.)

Освіта: ОКР «спеціаліст» спеціальність «Агрономія», кваліфікація вченого агронома (диплом Ч №584614 від 27 січня 1973 р.)

Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування: «ННІ неперервної освіти і туризму» Свідоцтво № СС 00493706/014695-21 від 08.10.2021р. Реєстраційний номер 14695.

Дисципліни, які викладає:  Економіка підприємства

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

Статті у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз (Scopus або Web of Science)

Dmytro Semenda, Olha Semenda, Nataliia Blenda,  Diana Sokovnina, Iryna Korman (2021) Organic products market in Ukraine: state and prospects of development. Proceedings of the 38th International Business Information Management Association (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain, ISBN: 978-0-9998551-7-1, ISSN: 2767-9640 (Web of Science)

Наукові статті у закордонних виданнях

Assessment of ecological and economic efficiency of agricultural lands preservation/D.Semenda, O.Semenda// Environmental Economics. 2018.  № 9(1).  р.47-56.  doi:10.21511/ee.09(1).2018.04 (BFI,  CNRS,  ROAD,  ERA,  JUFO,  Google Scholar, Handelsblatt-VWL, HEC Liege Academic Journal Guide 2017, AIDEA, АНВУР, NSD, OCLC World Cat, SciLit)

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Семенда Д.К., Семенда О.В. Дослідження поведінки споживачів в сучасних ринкових умовах. Молодий вчений. 2018.   №1.  с.539-544
 2. Семенда Д.К., Семенда О.Вс., Семенда О.В. Державна підтримка у відновленні галузі молочного скотарства. Молодий вчений.  2018.   №3.  с.377-380
 3. Semenda D., Semenda O. Assessment of ecological and economic efficiency of agricultural lands preservation.  Environmental Economics. 2018. № 9(1).  р.47-56.  doi:10.21511/ee.09(1).2018.04
 4. Семенда Д.К., Семенда О.В., Петрук Т.Ю. Економічні аспекти функціонування сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК.  2018.  №10.  С.106-116 http://dx.doi.org/10.32317/2221-1055.201810106
 5. Семенда Д.К., Семенда О.Вс., Семенда О.В.Сучасний стан та тенденції розвитку ринку технічних культур в Україні. Агросвіт. №6. 2019. С.65-74 DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.65
 6. Семенда Д.К., Семенда О.В. Оцінка внутрішнього ринку органічної продукції України  та поведінка споживачів на ньому. Молодий вчений. №11 (75) листопад 2019. С. 609-614 DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-129
 7. Семенда Д.К., Семенда О.Вс., Семенда О.В. Сучасний стан та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна кукурудзи. Агросвіт. №3. 2020. С.40-49. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.43
 8. Семенда Д.К., Семенда О.Вс., Семенда О.В. Оцінка розвитку ринку продукції олійних культур. Молодий вчений.  №3. 2020. С.258-263. DOI:  10.32839/2304-5809/2020-3-79-54 URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/3/54.pdf
 9. Семенда Д.К., Семенда О.Вс., Семенда О.В.Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку зерна. Агросвіт. №1-2.  2021. С.56-64. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.56

10. Семенда Д.К., Корман І.І., Семенда О.В. Вплив мерчандайзингу на поведінку споживачів. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. №1(28). 2021. С.42-46. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.28-8

11. Семенда Д.К., Семенда О.Вс., Семенда О.В. Логістика та її роль в підвищенні економічної ефективності реалізації продукції рослинництва. Молодий вчений. №1. 2021. С.185-190. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-38

12. Семенда Д.К., Семенда О.В. Перспективи запровадження моделі D2C електронної комерції в Україні. Інфраструктура ринку.  №1 (51). 2021. С.208-212. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct51-33

13. Семенда Д.К., Семенда О.В. Роль держави у розвитку підприємництва в Україні. Наукові інновації та передові технології. №2(4). 2022.

 

 

Тези доповідей на науково-практичних конференціях

 1. Семенда Д.К., Семенда О.В. Особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в сучасних ринкових умовах /Д.К.Семенда, О.В. Семенда// Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 травня 2018р. – Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2018. – 140 с. – С.105-106.
 2. Семенда Д.К., Семенда О.В. Перспективи обігу земель сільськогосподарського призначення /Д.К.Семенда, О.В. Семенда// Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 травня 2018р. – Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2018. – 140 с. – С.108-109.
 3. Сутність та особливості маркетингу в розвитку сільськогосподарських підприємств малого бізнесу України /Д.К.Семенда, О.В.Семенда// Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 травня 2019р. – Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. – 120 с. – С.91-93. 
 4. Стан розвитку ринку цукру в Україні /Д.К.Семенда, О.В.Семенда// Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 травня 2019р. – Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. – 120 с. – С.88-90. 
 5. Маркетингові стратегії зростання сільськогосподарських підприємств / Д.К.Семенда, О.В.Семенда // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2019р.Умань: Видавець «Сочінський», 2019. – 137с. – С.116-119
 6. Стан виробництва сої в Україні /Д.К.Семенда, О.В.Семенда// XI Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання сучасної економіки», 2019. С.102-103
 7. Семенда Д.К., Семенда О.В. Кон’юнктура світового ринку зерна і місце України на ньому. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 23 жовтня 2020р.  Умань, 2020.  153с.С. 108-110
 8. Семенда Д.К., Семенда О.В. Теоретичні основи логістичної діяльності підприємства. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 23 жовтня 2020р.  Умань, 2020.  153с. С.110-113
 9. Інтернет-торгівля як елемент сучасної електронної комерції в Україні /Д.К.Семенда, О.В.Семенда//  The I International Science Conference on Multidisciplinary Research, January 19–21, 2021, Berlin, Germany. 1102 p. 430-433рр. DOI:  10.46299/ISG.2021.I.I
 10. Проблеми захисту прав споживачів при здійсненні електронної комерції в Україні /Д.К.Семенда, О.В.Семенда// The 5 th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (January 27-29, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. 1300 p. 1032-1038р.

                                                Підручники та навчальні посібники:

Економіка підприємства: навч. посібник /Д.К.Семенда, М.А.Коротєєв, О.Вс.Семенда, О.В.Семенда// Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 246 с.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір:

 1.  Навчальний посібник «Економіка підприємства» /Д.К.Семенда, М.А.Коротєєв, О.Вс.Семенда, О.В.Семенда// - №79452 від 31.05.2018
 2. Сучасний стан та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна кукурудзи /Д.К.Семенда, О.Вс.Семенда, О.В.Семенда// Агросвіт. №3. 2020. С.40-49. – №99138 від 17.08.2020
 3. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку технічних культур в Україні / Д.К.Семенда, О.Вс.Семенда, О.В.Семенда// Агросвіт. №6. 2019. С.65-74 . - №99139 від 17.08.2020
 4. Prospects for the market turnover of agricultural land in Ukraine / Mykola Koroteyev, Iryna Korman, Olena Manziy, Olha Semenda, Olena Semenda// Problems and Perspectives in Management. – Volume 15. - Issue 2. 2017. – pp. 344-354. - №99141 від 17.08.2020
 5. Еколого-економічні напрями підвищення родючості та охорони якості ґрунтів в сільськогосподарських підприємствах /Д.К.Семенда, О.В.Семенда// Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань: УНУС, 2016. – Вип. 88. – Ч.2: Економічні науки. – 344с. – с. 99-108. – №99142 від 17.08.2020
 6. Вплив податкових нововведень на розвиток аграрного сектору економіки України /Д.К.Семенда О.Вс.Семенда, О.В. Семенда// Актуальні проблеми економіки. – 2017. - №3. – С.80-89. №99143 від 17.08.2020