Меню

Бленда Наталія Олександрівна

Бленда Наталія Олександрівна Науковий ступінь: доктор філософії
Вчене звання: доцент
Посада: викладач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Контактний телефон: (04744) 3-87-89
Email: kaf_pt@udau.edu.ua; unuspidpruemnutstvo@gmail.com

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИКЛАДАЧА

Науковий ступінь: доктор філософії, галузь знань Соціальні та поведінкові науки, спеціальність Економіка (диплом ДР №001860 від 02 вересня 2021 р.). 

Тема кандидатської дисертації: Формування стратегії розвитку продовольчого комплексу.

Освіта: Уманська сільськогосподарська академія, 1997 рік, ОКР «спеціаліст», спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «економіст по бухгалтерському обліку і фінансах» (диплом ЛЕВЕ №006383 від 27 червня 1997 р.).

Підвищення кваліфікації: Інститут післядипломної освіти НУБіП України  «Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності», свідоцтво про підвищення кваліфікації СС№00493706/014694-21 від 08.10.2021р.

Дисципліни, які викладає:  Стратегія підприємства,  Організація діяльності підприємницьких структур, Інформаційні  системи і технології в підприємництві, Стратегії розвитку бізнесу, Кон’юнктура ринку.

Практичний досвід роботи: ТОВ «Аметист», економіст по бухгалтерському обліку і фінансах,1997-1998 рр.

Східницька селищна рада (Львівська обл.), економіст, 1998-2002 рр.

Уманська філія ТОВ «Житлокомунпостачторг», бухгалтер, 2002-2003 рр.

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

Статті у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз (Scopus або Web of Science)

 1. Yulia NESTERCHUK, Mykola KOROTIEIEV, Inna CHERNEHA, Serhiy SOKOLYUK, Olena ZHARUN and Nataliia BLENDA. Development and Problems of Farmers Activities in Ukraine.  Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA).  Education Excellence and Innovation Management through. Vision 2020. 10-11 April 2019, Granada, Spain, P.4287-4299. (Scopus & Web of Science).
 2. Nesterchuk Y.,  Korotieiev M.,  Cherneha I.,  Sokoliuk S.,  Zharun O. & Blenda N. Formation of Productive Employment of Labor Potential by Diversifying the Rural Economy. Proceedings of the 35rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. 1-2 April 2020, Seville, Spain,  P. 14252-14258. (Scopus & Web of Science).
 3.   S. Sokoliuk, N. Blenda, O. Tupchiy, O. Nepochatenko, V. Ulanchuk and R.Yakovenko.  Features Of Formation Of Organizational-Integrative  Processes In Horticulture. Proceedings of the 35rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. 1-2 April 2020, Seville, Spain, P. 14259-14266. (Scopus & Web of Science).
 4. D. Semenda, O. Semenda, N. Blenda, D. Sokovnina, I. Korman. Organic  products market in Ukraine: state and prospects of development. Proceedings of the 38rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic. 23-24 November 2021, Seville, Spain. P. 4967-4978.  (Web of Science).

 

 

Наукові статті у закордонних виданнях

 1. Бленда Н.О., Чернега І.І., Шевченко Н.О. Спільні підприємства як форма господарювання підприємництва в Україні. Научно-теоретический и практический журнал «Современный научный вестник».  Белгород.  № 1 (268).  2017. С.19-21.
 2. Nataliia Blenda, Yuliia Nesterchuk, Vitalii Rybchak. Indicators of the level of food security in Ukraine. Turystyka i Rozwój Regionalny. 14(2020). S.31-40.
 3. Nataliia Blenda, Vitalii Rybchak. Features of food market formation in Ukraine. Turystyka i Rozwój Regionalny. 16(2021). S.5-13.  

 

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Бленда Н.О. Чернега І.І., Шевченко Н.О. Аналіз сучасного стану ринку молока в Україні. Вісник ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2017. № 1. С. 101-109.
 2. Бленда Н.О. Labour compensation as a socio-economic category and the main source of income of thepopulationof Ukraine (Оплата праці як соціально-економічна категорія та основне джерело доходу населення України)/ І.І. Чернега, Н.О. Шевченко, Н.О. Бленда // Економіка АПК. 2017.  № 6. С. 85-91.
 3. Бленда Н.ОСучасний стан та розвиток продовольчого комплексу України. Вісник ХНАУ. Cерія «Економічні науки».  2018.  № 1.  С. 71-82.
 4. Бленда Н.О.  Оцінка сучасного стану продовольчого ринку України. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 4. Т. 2. 2019.  С. 147-155.
  1. Уланчук В.С., Жарун О.В., Бленда Н.О., Длугоборська Л.В.  Розвиток іноземного інвестування в Україні. Збірник наукових праць Уманського НУС, Вип. 96. Ч.2. 2020.  С. 21-34.
 5. Нестерчук Ю.О., Бленда Н.О. Розвиток понятійно-категоріального апарату дослідження продовольчого комплексу. Збірник наукових праць Уманського НУС, Вип. 97. Ч.2. 2020.  С. 169-177.
 6. Чернега І.І., Бурляй О.Л., Бленда Н.О., Пономарьова М.С., Прозорова Н.В. Обізнаність суб’єктів соціально-трудових відносин в інституційному бізнес-середовищі. // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 2(1).. 2021.  С. 148-161.
 7.  Нестерчук Ю.О., Бленда Н.О., Чернега І.І. Державна підтримка діяльності підприємницьких структур аграрного сектору України. Збірник наукових праць Уманського НУС. Вип. 99. Ч.2. 2021. С. 232-239.
 8. Бленда Н.О., Чернега І.І. Алгоритм розробки та реалізації стратегії підприємства. Збірник наукових праць Уманського НУС. Вип. 99. Ч.2. 2021. С. 302-309.
 9. Бленда Н.О., Коротєєв М.А.,Соковніна Д.М., Соколюк С.Ю., Жарун О.В. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища – основа визначення стратегічного напряму розвитку підприємницьких структур. Збірник наукових праць Уманського НУС. Вип. 99. Ч.2. 2021. С. 124-131.
 10. Соколюк С.Ю., Коротєєв М.А., Жарун О.В., Тупчій О.С., Бленда Н.О. Диверсифікація як стратегічний напрям сталого розвитку підприємств аграрного сектору економіки. Збірник наукових праць Уманського НУС. Вип. 99. Ч.2. 2021. С. 326-336.
 11. Бленда Н.О., Чернега І.І., Коротєєв М.А. Діяльність фермерських господарств у формуванні пропозиції на ринку сільськогосподарської продукції та визначення стратегічних перспектив їх розвитку в Україні. Економіка та суспільство. 2021. № 34.  URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/34
 12. Соколюк С.Ю., Бленда Н.О., Жарун О.В. Аналіз кон’юнктури продовольчого ринку та визначення стратегічних цілей його розвитку. Економічний простір: Збірник наукових праць.  № 176. 2021. С. 43-47.

 

Тези доповідей на науково-практичних конференціях

 1. Наталія Бленда, Яна Бленда. Платоспроможний попит та роль доходів населення у його формуванні. Badania spoleczne studenckich kol naukowych. Wydawnictwo naukowe Panstwowej wyzszej szkoly zawodowej w Plocku  Plock. 2017.  249-259c.
 2. Бленда Н.ОSWOT-аналіз – основа формування стратегії підприємства. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 25-26 травня 2017р.
 3. Бленда Н.О., Чернега І.І.  Доходи та платоспроможний попит населення. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин». Конфер., 24-25 травня 2018р. Умань: Видавець «Сочинськиц М.М.», 2018. С.15-16.
 4. Чернега І.І.,  Бленда Н.О. Проблеми нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності в Україні. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин». Конфер., 24-25 травня 2018р. Умань: Видавець «Сочинськиц М.М.», 2018. С.136-137.
 5. Бленда Н.О. Напрямки вдосконалення системи оплати праці в умовах зростання підприємницьких переваг. Розвиток маркетингової діяльності в умовах економічної глобалізації. Збірник наукових праць. За  матеріалами Х міжнародної науково-практичної конференції.  Одеська державна академія будівництва та архітектури. Науки: маркетинг, менеджмент, економіка, управління проектами. 2018. С.25-28.
 6. Бленда Н.О. Особливості диверсифікації виробництва аграрних підприємств.  Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приурочена 175-річчю Уманського НУС, 14-15 травня 2019р / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та  ін. Умань. Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, С. 98-101.
 7. Бленда Н.О. Оцінка рівня споживання продовольчих продуктів в Україні. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин». Конфер., 30-31 травня 2019р. Умань: Видавець «Сочинськиц М.М.», 2019. С. 11-14.
 8. Бленда Н.О. Методи оцінки стану продовольчої безпеки. Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції, 20 грудня 2019р. Умань: Видавець «Сочінський», 2019.  С. 16-18.
 9. Бленда Н.О., Вовк Д.А.  Методи стратегічного аналізу бізнес-середовища. Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції, 20 грудня 2019р. Умань: Видавець «Сочінський», 2019.  С. 15-16.
 10. Нестерчук Ю.О., Бленда Н.О. Стратегічні цілі та завдання розвитку продовольчого комплексу. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24 травня 2021 р. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2021. С. 70-72.
 11. Бленда Н.О., Чернега І.І. Диверсифікація соціально-економічного механізму підприємницької діяльності в аграрному секторі. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24 травня 2021 р. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2021. С. 59-61.
 12. Чернега І.І., Бленда Н.О. Основи формування соціально-економічного механізму підприємницької діяльності. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24 травня 2021 р. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2021. С. 89-91.
 13. Бленда Н.О., Чернега І.І. Стратегія диверсифікації як напрям розвитку підприємницьких структур. Економіка, освіта, технології в контексті глобальних викликів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 вересня 2021 р. м. Черкаси), Черкаси, ЧДБК, 2021. С. 111-113.       http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8498
 14. Чернега І.І., Бленда Н.О. Теоретичні основи соціального підприємництва як сучасної форми господарювання. Економіка, освіта, технології в контексті глобальних викликів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 вересня 2021 р. м. Черкаси), Черкаси, ЧДБК, 2021. С. 227-229.    http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8499
 15. Чернега І.І., Бленда Н.О. Поняття соціального підприємництва як форми господарювання. Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ХІІІ Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю, 21 грудня 2021 р. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. С. 93-95.

 

Методичні вказівки

1.     Бленда Н.О. Методичні вказівки до семінарських і практичних занять  та самостійної роботи з дисципліни «Стратегія підприємства» для студентів факультету економіки і підприємництва освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність». Умань.  2021. 28 с.

2.    Бленда Н.О. Методичні вказівки для самостійної роботи та написання контрольних робіт з дисципліни «Стратегія підприємства» студентами факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність».  Умань. 2021. 15 с.

3.    Бленда Н.О. Стратегія підприємства. Електронний навчальний курс для дистанційного вивчення навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=508

4.    Бленда Н.О. Методичні вказівки до семінарських і практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація діяльності підприємницьких структур» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Умань. 2021.

5.   Бленда Н.О. Методичні вказівки для самостійної роботи та написання контрольних робіт з дисципліни «Організація діяльності підприємницьких структур» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  Умань. 2021.

6. Непочатенко О.А., Бленда Н.О. Методичні вказівки до проходження виробничої практики з економіки аграрного підприємства для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ІІІ курс, 6 семестр). Умань. 2021. 26 с.

7. Бленда Н.О. Методичні вказівки до семінарських і практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Кон’юнктура ринку» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Умань., 2021. 28с.

8. Бленда Н.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Кон’юнктура ринку» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Умань. 2021. 29 с.

9. Семенда Д.К., Бленда Н.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка аграрного підприємства» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Умань. 2021. 37 с.