Меню
Остання редакція: 11 жовтня 2021

Робочі програми бакалавр

  1. 1.       Обов’язкові компоненти ОП

1.1. Дисципліни математичної та загальноекономічної підготовки

ОК 1

Політична економія

 

 

ОК 2

Макроекономіка

 

 

ОК 3

Мікроекономіка

 

 

ОК 4

Історія економіки та економічної думки

 

 

ОК 5

Вища математика

Вища математика

 

 

ОК 6

Теорія ймовірності і математична статистика

 

 

ОК 7

Оптимізаційні методи та моделі

 

 

ОК 8

Економетрика

 

 

ОК 9

Інформатика

 

 

 

1.2. Дисципліни професійної та практичної підготовки

ОК 10

Економіка аграрного підприємства

 Економіка аграрного підприємства

 

 

ОК 11

Зовнішньоекономічні операції та контракти

 

 

ОК 12

Фінанси

 

 

ОК  13

Гроші та кредит

 

 

ОК 14

Маркетинг

 

 

ОК 15

Бухгалтерський облік

 

 

ОК 16

Економіка праці і соціально-трудові відносини

 

 

ОК 17

Стратегія підприємства

 

 

ОК 18

Основи підприємства

 

 

ОК 19

Організація торгівлі

 

 

ОК 20

Основи біржової діяльності

 

 

ОК 21

Потенціал і розвиток підприємства

 

 

ОК 22

Аналіз господарської діяльності

 

 

ОК 23

Організація товарного біржового ринку

 

 

ОК 24

Організація діяльності підприємницьких структур

 

 

ОК 25

Товарознавство

 

 

ОК 26

Правознавство

 

 

ОК 27

Інноваційна діяльність підприємства

 

 

ОК 28

Економічний аналіз

 

 

ОК 29

Кон’юнктура ринку

 

 

ОК 30

Конкурентоспроможність підприємства

 

 

ОК 31

ОК 32

Національна економіка

Оподаткування юридичних та фізичних осіб

 

1.2. Дисципліни професійної та практичної підготовки

 

 

ОК 33

ОК 34

ОК 35

ОК 36

ОК 37

 

НП 1

Фізичне виховання

Історія та культура України

Ділова українська мова

Еколого-економічна діяльність аграрних підприємств

Іноземна мова

 

Навчальна практики зі вступу до фаху

 

 

НП 2

Навчальна практики з економіки аграрного підприємства

 

 

ВП 1

Виробнича практика І

 

 

ВП 2

Виробнича практика ІІ

Останні новини

Всі новини