Меню
Остання редакція: 19 вересня 2021

Започатковано нову, перспективну освітньо-професійну програму другого рівня вищої освіти (магістр) спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – «АГРАРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА АГРОТРЕЙДИНГ»

У новому навчальному році на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності факультету економіки і підприємництва Уманського НУС відкрито нову освітньо-професійну програму «Аграрне підприємництво та агротрейдинг» другого рівня вищої освіти (магістр) 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Гарант освітньої програми – доктор економічних наук, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Сергій Соколюк.

Магістерська програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету, спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців з агробізнесу та торгівлі аграрною продукцією на внутрішньому і зовнішньому ринках в умовах сучасного ринкового середовища. Програма ґрунтується на сучасних практиках передових підприємств України і світу у сфері підприємництва, агробізнесу та трейдингу.

Унікальність програми полягає у використанні інтерактивних технологій навчання, спрямуванні на підвищення професійного рівня, соціалізації студентів, тісний зв’язок з роботодавцями, розвиває критичне мислення, здатність генерувати інноваційні ідеї.

Запрошуємо на навчання за освітньо-професійною програмою «Аграрне підприємництво та агротрейдинг».