Меню

Пархоменко Людмила Андріївна

Пархоменко Людмила Андріївна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Контактний телефон: (04744) 3-87-89
Email: economics@udau.edu.ua, econ_unus@rambler.ru

 

1997 р. - закінчила Уманську сільськогосподарську академію.

2003 - 2006 рр. - навчання в аспірантурі при УДАУ.

2006 – викладач кафедри економіки УДАУ.

2010 р. - захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організація та ефективність функціонування овочівницьких фермерських господарств Черкаської області» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) при Миколаївському ДАУ.

2010 р. - ст. викладач кафедри економіки.

з 2014р. і по даний час - доцент кафедри економіки.

Має понад 54 наукових праць та 16 методичних розробок, співавтор 9 навчальних посібників з грифом МОН.

Тема наукового дослідження: "Організація та функціонування ринку продукції овочівництва".

Дисципліни, які викладає: "Економіка праці та соціально-трудові відносини", "Економіка і організація діяльності об'єднань підприємств", "Економіка підприємства", "Фінансовий аналіз".

 Наукові публікації