Меню
Остання редакція: 31 травня 2018

Розпочато акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

З метою проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» в Уманському національному університеті садівництва та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2018 р. № 737-л «Про проведення акредитаційної експертизи» 30 травня 2018 р. розпочала свою роботу експертна комісія у складі:

голова комісії:  Колот Анатолій Михайлович – проректор з науково-педагогічної роботи Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор кафедри управління персоналом та економіки праці; 

член комісії: Ачкасова Оксана Вікторівна – доцент кафедри економіки та соціальних наук Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, кандидат економічних наук.