Меню
Остання редакція: 30 листопада 2017

Результати роботи експертної комісії МОН України з проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 З 28 по 30 листопада 2017 року на факультеті економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва на виконання наказу МОН України від 21.11.2017 р. № 248-л «Про проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  працювала експертна комісія у складі: Галини Іванівни Купалової (голова комісії), завідувача кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора економічних наук, професора та Ігоря Пилиповича Міщука (член комісії), професора кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Львівського торговельно-економічного університету, доктора економічних наук, доцента.

Експертна комісія ознайомилась зі структурою та загальною характеристикою факультету, кадровим складом та матеріально-технічною базою випускової кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, контингентом студентів магістратури, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», перевірила зміст їх підготовки, організаційне та навчально-методичне забезпечення навчального процесу. 

Експертною комісією була проведена комплексна перевірка залишкових знань магістрів денної форми навчання. За результатами виконання комплексних контрольних робіт абсолютна успішність студентів склала 100%, а якість успішності – 62,7 %. Одержані результати знаходяться у межах допустимих нормативних значень та істотно не відрізняються від показників, одержаних студентами під час акредитаційного самоаналізу.

Експертна комісія вважає, що в Уманському національному університеті садівництва витримані всі вимоги щодо акредитації підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».