Меню
Остання редакція: 20 лютого 2018

Наші науковці збагачують теоретичні надбання

З початком 2018 року науковцями нашого університету  випущено у світ навчальний посібник «Економіка підприємства» – черговий посібник професора кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Дмитра Семенди, доцента Миколи Коротєєва, старшого викладача Олени Семенди та старшого викладача кафедри маркетингу Ольги Семенди.

Посібник рекомендовано для поглибленого засвоєння студентами економічних спеціальностей теоретико-методичних питань економіки підприємств аграрної галузі, якісного виконання ними курсових робіт з даної дисципліни, вміння майбутніх фахівців творчо підходити до розв’язання практичних завдань, оволодівати спеціальними знаннями, що сприяють формуванню економічного мислення в сучасних умовах господарювання.

Авторський колектив сподівається, що посібник буде корисним не лише для студентів, а й для підприємців, фахівців та практичних працівників аграрного сектору економіки.